Valgkretsmøter 2024

Valgkretsmøte Midt-Finnmark Kraftlag SA

Måsøy valgkrets, Havøysund.

Valgkretsmøtet avholdes mandag 15. april kl. 18.00 på Havøysund hotell.
For mer info se vedtektene på www.infranord.no

Velkommen!

Skjema