12. april 2021 kl. 11:19

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Status vaksinering i Måsøy kommune, uke 14
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78) dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Kraftig sludd 2
Home/Employees/Finn ansattFinn ansatt
Name Title Phone Cell Fax
Stein Kristiansen Avdelingsingeniør 41126769
Wenche Kristiansen Kontorfaglært 47607848
Lill-Iren Sjursen Kontorfaglært 47607845
Ann Jorunn Stock Helse- og omsorgssjef 90550534
Isabelle Pedersen Avd. leder 47607975
Anna Pires Økonomikonsulent 47607963
Ulla-Britt Simonsen Kontorfaglært 47608017
Lillian Jacobsen Biblioteksjef 46837382
Ingrid Majala Økonomisjef 41606202
Ottar Kaspersen Driftsoperatør VA 99581724
Jonas Muhammad 40918290
Jordmor Måsøy kommune Jordmor 90963697
Ina Amundsen PPT-Tjenesten 90953416
Ann Sissel H. Larsen Helsesøster 90839659
Lasse Danielsen Teknisk sjef 90408836
Teknisk Vakttelefon Vakttelefon 47417717
Svein Henry Isaksen Servicearbeider 47418409
Tom Sjursen Servicearbeider 95047270
Tom Jacobsen Servicearbeider 99581723
Hugo Benjaminsen Servicearbeider 46897430
Laila Jåvold Sokneprest 97037343
George Mathisen Kirkeverge 90750688
Evy Stabell Kontaktlærer 3. klasse 96634525
Gudrun Larsen Kontormedarbeider 47620481
Linn Hoøy Kontaktlærer 1. klasse 90252958
Hilde Mathisen Kontaktlærer 7. klasse 90259123
Ilone Kristiansen Kontaktlærer 6. klasse 90283153
Tina Giæver Inspektør/kontaktlærer 5. klasse 90283594
Inga Solli Hugsén Kontaktlærer 10. klasse 90360294
Benedikte Dybvand Kontaktlærer 9. klasse 90363648
lærerrom Havøysund skole 48182742
Frid Mikalsen Losa/Rådgiver 90368981
Personaltelefon Gunnarnes skole 46815451
Torskebua Høtten barnehagen 91565022
Seibua Høtten barnehagen 91557818
Hysebua Høtten barnehagen 91558012
Kveitebua Høtten barnehagen 91534784
Laboratoriet Havøysund Laboratoriet 47610298
Vaktrom 78424116
Kjøkken Helsesenter 97618334
Sykeavd. 1 etg Skjermet enhet 95971201
Sykeavd. 1 etg korttidsavd. 47609224
Sykeavd. 2 etg Helsesenter 47608936
Mette Olsen Psykisk helse 95999236
Maren Larsen Psykisk helse 46857708 .....
Karoline Schmedling Fysioterapeut 48295417
Oddvar Simonsen Havnesjef 46928754 78424074
Vakttelefon Havnekontoret 90118987
Arnstein Larsen Virksomhetsleder Helse og Omsorg 47611186
Lill-Tone Larsen Leder 46280040
Annette Larsen Kontaktlærer 2. klasse 46815481
Linda Olsen Renholder 47625405
Siv Berg Fagansvarlig 48263079
Anne Amundsen Fagansvarlig 48263079
Sajjad Thathaal Kulturkoordinator 98600074
Odd-Børge Pedersen Rådmann 90266023
Siw Johnsen Kontorfaglært 47607982
Helene Seppola Styrer 90941312
Reneè Beate Andersen Sektorleder Oppvekst 46280255
Nynke Museumsbestyrer 92350016
Vibeke Kvivesen Lærer 90283576
Malgorzata Gorniak Lærer
Sitaram Chamalagain Lærer 96829235
Kelemen Matis Leder kulturskolen 95091826
Pål Eskil Sneve Hansen Kommuneplanlegger 47636479
Anna Solem Walseth Kommuneplanlegger 98439729
Bernth Sjursen Ordfører 47332407
Klaudia Matis Kontaktlærer 4. klasse 90640041
Elisabeth Havåg Kontaktlærer 8. klasse 90253024
Sanna Johansen Renholder 47625405
Bjørn Harald Olsen Servicearbeider 96625305
VA ingeniør VA-ingeniør 46280691
Lena Thomassen Barnevernskonsulent 97966720
Anne Giæver Fagansvarlig hjemmetjenesten 90235996
Maren Nilsen Psykisk helse 96626173
Hanna Jacobsen Fritidsleder 96634227
Stian Sjursen Miljøarbeider 41362801
Antè Pettersen Lærling 90069454
Ruben Johansen Brannsjef 90111323
Espen Mikalsen Rektor 48134384
Morten Larsen Servicearbeider 95992975
IT Support Hammerfest IT Support 78402010
Willy Johnsen Havnebetjent 46929416
Ann Synnøve Hansen Prosjektleder tiltaksutvikler folkehelse 46299524
Per Martin Fosmark Daglig leder 45375605
Anniken Johansen Barnevernskonsulent 96625750
Heidi C Johnsen Sykepleier 48099881
Test Test test2@test.no
Therese Mathisen Sykepleier 94972936 ressurs_kreft@masoy.kommune.no
Trond Elvebakk Kirketjener 94976273
Daniel Arntsen Barnevernskonsulent 45868237
Internasjonale henvendelser +47 21 07 37 00
EURES +47 75 42 64 04
Hovednummer 55 55 33 33
Pensjon 55 55 33 34
Hjelpemidler 55 55 33 36
Arbeidsgiver, lege og tiltaksarrangør 55 55 33 36
NAV AA-registeret 62 02 40 50
Legekontoret Havøysund 784 24 100 78424110
Hjemmetjenesten Hovednr 784 24 142 78424141
Teknisk brukerstøtte nav.no 800 33 166
Økonomisk rådgivning 800GJELD 800 45 353