Home/Kultur og oppvekst/Høtten barnehage/Barnehagens innhold og planer

Barnehagens innhold og planer

Barnehagens innhold styres blant annet av barnehageloven og rammeplanen. Dette er rammer som vi skal forholde oss til, utover dette har vi muligheten til å sette vårt preg på barnehagen. Her vil du få vite mer om hva vår barnehage er og hva vi gjør.

I Høtten barnehage er det godt å gå - for store og for små, fordi:                                                                Her er det positive voksnes - Vi har gode opplevelser sammen - Vi har et flott nærområde - Barn og voksne blir sett og hørt for den man er  - Vi er kvalitetsbevisste - Voksne og barn gleder seg å komme til barnehagen - Respekt for barn og voksne - Vi annerkjenner barna og hverandre - Trygghet og omsorg - Personlig utvikling - Engasjement - Fornøyde foreldre - Godt arbeidsmiljø - Humor og glede i hverdagen - Vi er løsningsfokuserte- Vennskap blant barn og voksne - Samhold - Daglig læring i små og store erfaringer og opplevelser - Godt samarbeid med lokalbefolkningen og næringslivet

 

Barnehageloven
Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)  trådte  i kraft fra 1.1.2006. Barnehageloven, endret 01.08.2018. Ny barnehagelov og forskrifter 2018. Den er et regelverk som skal brukes av fylkesmenn, kommuner, barnehageeiere, barnehagepersonalet og foreldre.

Barnehageloven

Rammeplan for barnehagen
Rammeplan for barnehager ble iverksatt 01.08.06. Ny rammeplan kom 1. august 2017. Rammeplanen angir mål og beskriver hovedelementene i barnehagevirksomheten. Planen gir retning for arbeidet i barnehagen og er forankret i lov om barnehager med forskrifter.
Rammeplan

Rammeplan for barnehagen
Årsplan 2023 - 2026

Handlingsplan for psykososialt miljø for barn i Høtten barnehage
Handlingsplan psykososialt miljø for Høtten barnehage er et arbeodsverktøy for personale i barnehagen, for å systematisk jobbe for et godt psykososialt miljø for alle barn.  Handlingsplan PDF document ODT document

Diverse linker til sider som omhandler temaet mobbing  - da med fokus på barnehage​
Mobbing i barnehagen - hva kan foreldre og ansatte gjøre? Utarbeidet av læringsmiljøsenteret
Hefte for oss som jobber i barnehagen - utarbeidet av regjeringen

Skjema