Home/Kultur og oppvekst/Høtten barnehage/Hovedmeny/Barnehagens innhold

Barnehagens innhold

Barnehagens innhold styres blant annet av barnehageloven og rammeplanen. Dette er rammer som vi skal forholde oss til, utover dette har vi muligheten til å sette vårt preg på barnehagen. Her vil du få vite mer om hva vår barnehage er og hva vi gjør.

Barnehageloven
Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)  trådte  i kraft fra 1.1.2006. Barnehageloven, endret 01.08.2018. Ny barnehagelov og forskrifter 2018. Den er et regelverk som skal brukes av fylkesmenn, kommuner, barnehageeiere, barnehagepersonalet og foreldre.

Barnehageloven

Rammeplan for barnehagen
Rammeplan for barnehager ble iverksatt 01.08.06. Ny rammeplan kom 1. august 2017. Rammeplanen angir mål og beskriver hovedelementene i barnehagevirksomheten. Planen gir retning for arbeidet i barnehagen og er forankret i lov om barnehager med forskrifter.

Rammeplan

Årsplan 2023 - 2026

 

Skjema