Home/Kultur og oppvekst/Måsøy kulturskole/Hovedmeny/Foreldrebetaling

Foreldrebetaling

Priser vår 2023: (prisregulering gjøres 1. jan hvert år)

Individuell undervisning barn 1. tilbud 1458 kr
Individuell undervisning barn fra 2. tilbud og gruppetilbud (barnekor, teater/teaterlek, skolekorps) 971 kr.
Individuell undervisning voksne 1943 kr.
Søskenmoderasjon fra 2. barn 948 kr.

Elever som slutter i løpet av et halvår må betale kursavgift for hele semestret. Kursavgift faktureres i oktober for høstsemestre og i mars for vårsemestret

Skjema