Home/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Rutineinformasjon/Informasjon

Informasjon

Informasjon: Beksrivelse:
Eksamen Informasjon fra Udir
Nasjonale prøver Informasjon fra Udir
Organisering av skoleuken Dokument - KOMMER SNART -
Ordningsregelement PDF document ODT document Dokument
Gudstjeneste i skoeltiden Informasjon fra Udir
   
Aktivitetsplan - Team 1 PDF document ODT document Dokument
Aktivitetsplan - Team 2 PDF document ODT document Dokument
Aktivitetsplan - Team 3 PDF document ODT document Dokument
Elevens skolemilijø: Handlingsplan PDF document ODT document (dokument.)
Link til Barneombudet
Informasjon fra Udir
Skoleruten 2019/20 PDF document ODT document Dokument
Kjøring på skoleplassen PDF document ODT document Dokument

 

Skjema