Home/Offentlig høring/Kommuneplanens arealdel for Måsøy kommune 2023 - 2035
Kommuneplans arealdel 2023-2035

Høring og offentlig ettersyn av forslaget til kommuneplanens arealdel for Måsøy 2023 - 2035

Måsøy kommunestyre behandlet forslaget til kommuneplanens arealdel 2023-2035 i møte 24.11.2022, sak 105/2022, og gjorde følgende vedtak:

Forslag til kommuneplanens arealdel sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-14 slik det foreligger til behandling.

Innspill til planforslaget skal merkes med «innspill til kommuneplanens arealdel» og sendes til postmottak@masoy.kommune.no innen 30.01.2023.

Ved spørsmål, kontakt planprosessleder Maria Wirkola: maria.wirkola@mwas.no, tlf.93038810.

Plandokumentene kan lastes ned her:

Plankartet er også tilgjengelig på kommunekart.com. Bruk følgende lenke: https://kommunekart.com/klient/vestfinnmark/masoy
Trykk på «Kartlag», og velg «Kommuneplan Forslag» i menyen til høyre. Zoom inn for at plankartet skal vises. Kartlagene med naturfare kan slås av og på ved behov.

Kommuneplan .jpg

Skjema