Home/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Gunnarnes skole/Kontakt informasjon

Kontaktinformasjon

Nedenfor finner du hvordan du kan komme i kontakt med personalet ved Gunnarnes skole

Linn Myrvold Rektor Gunnarnes skole Tlf: 45 33 04 99
Regine Nagelhus Lærer Tlf: 468 15 451
Øystein Hanevik Lærer Tlf: 902 83 576

 

Skjema