Home/Helse og velferd/Legekontoret/Nasjonalt legevaktnummer 116 117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først.


Fastlegen din i åpningstiden. Legekontoret i Måsøy er åpent mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Telefonnummer 78424100.

Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

113 når det er akutt og står om liv.


Fastlegen kan også gi hjelp raskt
Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring.

Hva kan legevakten gjøre for deg
Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Legevaktene i Norge er ulikt organisert. I alle kommuner skal det alltid være minst en lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt, skal du betale en egenandel. De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok. 

Når du kommer til legevakten, må du alltid ta kontakt med personalet slik at de kan gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakten opplysninger om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn

 • Moderate pustevansker

 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring

 • Slapt og medtatt barn eller voksen

 • Alvorlig psykisk sykdom

 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap

 • Kuttskader som må sys

 • Mistanke om brudd

Slik kommer du i kontakt med legevakten
Ring det sekssifrede nummeret 116 117 eller det lokale legevaktnummeret. Lokalt legevaktnummer i Måsøy kommune er 78423100. Begge besvares døgnet rundt ved legevaktsentralen.

Når skal du ringe 113
Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm

 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale

 • Plutselig og uforklarlig ustøhet

 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet

 • Brystsmerter i mer enn fem minutter

 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig

 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.

Informasjon om nasjonalt legevaktnummer 116117 blir sendt ut til alle husstander i kommunen.

 

E-mail this  Print this