Home/Kultur og oppvekst/Høtten barnehage/Hovedmeny/Priser

Priser

Priser
Gratis barnehageplass fra 01.01.2023 - 31.07.2023 som en del av Måsøy kommunens et rekrutterings - og bolysttiltak.  

Gratis kost fra 01.01.2023 - 31.07.2023

Gratis barnehageplass via regjeringen i tiltakssonen fra 01.08.2023

Skjema