Home/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Rutineinformasjon/Skjemaer

Div. skjemaer:

Skjema: Forklaring:
Flyttemelding PDF document ODT document Når eleven skal flytte, vennligst bruk dette skjemaet.
Innmeldingsskjema 1.kl   Ved oppstart av 1.klasse
Innmeldingsskjema PDF document ODT document Ved oppstart i noen av de andre klassene
Lunsjtilbud PDF document ODT document Skolelunsj tilbud til mellomtrinnet, ungdomsskolen og LOSA
Publisering av bilder Tillatelse til at vi kan publisere bilder av eleven

 

Skjema