Home/Kultur og oppvekst/Måsøy kulturskole/Hovedmeny/Tilbud, søknadsskjema og vedtekter

Tilbud, søknadsskjema og vedtekter for Måsøy kulturskole

Her finner du oversikt over tilbud, søknadsskjema og vedtekter for Måsøy kulturskole. Alle tilbud er satt opp med forbehold. Det kan komme endringer – disse vil en da få beskjed om.

Gitar
Gitar er et instrument som brukes i alle mulige sammenhenger, undervisningen vil derfor rettes mot både solo- og akkordspill etter noter og gehør. Elevene lærer å spille både klassisk, vise, underholdning, pop og rock. Elevene skal få et godt grunnlag for å kunne delta i de mange sammenhenger der gitaren har en naturlig plass.
Tilbudet gjelder i hovedsak for elever fra 6. klasse og oppover, men yngre elever vil bli tatt opp hvis det er ledig plass.

Piano / Orgel
Er du glad i musikk og drømmer om å kunne spille musikk for deg selv og andre, kan dette være noe for deg. Du kan spille som solist, til kor, dans, i band i familieselskap og for venner. Du kan lære klassisk musikk, folkemusikk, julesanger og den musikken du liker best. Tilbudet er enetimer der elevene får opplæring i pianospill og noter. Du bør ha instrument hjemme du kan øve på. (Piano, keyboard eller orgel.) Tilbudet gjeller fra 1. årstrinn. Ungdom og voksne oppfordres også til å søke. Undervisningen vil foregå på mandager og onsdager.

Teaterlek
Tilbudet Teaterlek er tilbake i år og er ment å være med på å utvikle grunnleggende ferdigheter i scenisk arbeid. Man prøver å ta vare på skapergleden og videreutvikle den gjennom lek, samarbeidsoppgaver, bevegelse og sceniske aktiviteter som: improvisasjon, miming, dramatisering, dikte historier og dukke spill. Dette tilbud er i grunnen tenkt til 3. og 4. klasse. Det er 8 elevplasser i gruppa. Undervisningen vil foregå på Samfunnssalen.

Teater                                                                                                                            Er du glad i å leke og spille teater?
Undervisningen tar sikte på å utvikle evnen til innlevelse, konsentrasjon, kreativitet og fantasi. Vi kommer til å lage små forestillinger og opptredener i gruppene, men vi ønsker også å få til et samarbeide med kulturskolens øvrige kunstuttrykk i forhold til større forestillinger. Vi vil også legge stor vekt på at barna skal oppleve gleden ved å skape selv.
En videreføring av teaterlek, men med mer fordypning innenfor teaterretta arbeid. Gjennom å dikte historier, lage handlingsforløp selv og skape egne roller skal elevene jobbe seg fra ide til forestilling. For elever fra 5. – 7. klasse. Det er plass til 8 elever i gruppa. Undervisningen foregår på Samfunnssalen.                      

Skolekorps
Her prioriteres blåseinstrument og notelære men andre instrument kommer også i bruk eksempelvis trommer.  Gjenreisingen av skolekorpset startet siste skoleår og gikk over alle forventninger. Ved sesongslutt var det 14 medlemmer i korpset. For tiden vi har 16 elever. Skolekorpset er en selvstendig forening med eget styre som samarbeider med kulturskolen og HMF. Skolekorpset øver på onsdager rett etter skole (kl. 14.00 – 15.00). Tilbudet er åpent for alle.
Søknadsfrist/ påmelding er den 1. september og 15. januar og det blir kun et opptak. Kontingent for korpsmedlemskap er kr. 971 for skoleåret 2022-23
.

Blåseinstrument.
Vi jobber med å få inn så mange blåseinstrument tilbud som mulig (fløyte, klarinett, saksofon, trompet, kornett, althorn, baryton/euphonium, trombone, tuba) altså enetimer i kulturskolen, så søk gjerne og vi ser hva vi får til. Enetimer på kulturskolen avhenger allikevel av våre ressurser og lærertilgang. Her er det tanken at instrumentets egenskaper utforskes, teknikk og ton men også musikkgenrer og notelære.
 

Søknadsskjema
Måsøy kulturskole - Virksomhetsplan og vedtekter
Årsmelding Måsøy kulturskolen 2020/2021
Kommunestyrets vedtak - Kultur-utstyr

Skjema