Home/Offentlig høring/Høring om endring av skolestruktur i Måsøy kommune fra og med skoleåret 2024/2025/2025